Alapítványunkról Rendezvényeink Kiadványaink Arany János-díj Éves jelentések
 
 

Arany János Alapítvány

A Magyar Írószövetség 1989-es közgyűlése elhatározta, hogy alapítványt hoz létre régebbi s élő irodalmunk értékeinek védelmére, gondozására. Ez az elhatározás az írószövetség tagjainak adományaiból 1990 tavaszán Arany János Alapítvány néven került bejegyzésre

Kuratórium elnöke: Rózsássy Barbara

Kuratórium tagjai:

 • Babus Antal
 • Bíró Gergely
 • Szentmártoni János
 • Varga Lajos

Felügyelő bizottság tagjai:

 • Filip Tamás
 • Király László Farkas
 • Vincze Ferenc

Az Alapítvány célja:
 • Az irodalmi értékek védelme és az új értékek létrejöttének elősegítése.
 • A kulturális, nemzeti örökség védelem, anyanyelvünk ápolása, nemesítése, és ha kell oltalmazása.
 • A gondolat- és érzelemvilág szabad kifejezése, művészi gazdagítása
 • A szépirodalom eredeti és új értékeinek védelme, minden előítélettel, kisajátítással, hamisítással és tisztességtelen versennyel szemben.
 • Az irodalmi élet nyitottsága és az irodalmi közösségek önrendelkezési jogának védelme.
 • Az íróknak, irodalmároknak, esetlegesen özvegyeiknek szociális segély juttatása.

E célok eléréséhez az Alapítvány az alábbi tevékenységet végzi:

 • Rendezvények, konferenciák szervezése,
 • kiadványok megjelentetése,
 • információs bázis működtetése,
 • tanácsadás.

Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai és feladatai az 1997. évi CLVI. törvény 26 § -ának c.) 3., 4.,5., 6. és 13. alpontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységek:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Támogatóink:

 
   
Temető nyilvántartásTemető térkép